Alexandra Sourander
Legitimerad Psykolog/Hypnoterapeut

HANDLEDNING avtal med Kommunförbundet Skåne    

Jag har en 20-årig erfarenhet av handledning med personalgrupper inom många olika områden; Region Skåne, kommuner och i privat regi. 

Metodmässigt arbetar jag dynamiskt och flexibelt utifrån uppdragsgivarens behov.

Karta
E-postadress
Om