Alexandra Sourander
Legitimerad Psykolog/Hypnoterapeut

Om mig 

Jag är legitimerad psykolog och har min mottagning i Lund och arbetar med privatpersoner, landsting, kommuner och företag. 

Jag har en mångårig erfarenhet i min tidigare yrkeskarriär inom den privata, kommunala, statliga sektorn och inom psykiatrin.

Genom mitt fleråriga arbete som psykolog på en socialförvaltning har jag fått en mycket god insyn i socialtjänstens arbete och har arbetat inom förskolan, grundskolan och den kommunala gymnasieskolan. Ett mångårigt arbete inom psykiatrin har gett mig stor insikt och förståelse för psykiatrins samtliga områden.

Jag har stor erfarenhet av att utreda/testa med psykologiskt testbatteri barn, ungdomar och vuxna, handleda personal/ledare, individuellt och i grupper och hålla ledarskapsutbildning. Dessutom har jag arbetat med att utveckla och förbättra organisationer och verksamheter. Jag arbetar med samtal i form av psykoterapi, råd, stöd och krishantering för unga, vuxna, individuellt, par och i grupper.

Jag har vidareutbildat mig till hypnosterapeut. 

Att lära känna sig själv är att möta sig själv. Det ger ett hopp och en ökad tro på framtiden och mer sinnesro i själen. En större tillit till att våga leva! 

                                                                                                                 /Alexandra

 

Karta
E-postadress
Om