Alexandra Sourander
Legitimerad Psykolog/Hypnoterapeut

Psykoterapi

Samtalsterapi där fokus inte läggs på själva symtomet utan symtomet ses som ett uttryck för en inre eller yttre konflikt eller för svårigheter som behöver bearbetas. Det finns alltid en orsak till de olika sätten att hantera känslor, och därför blir terapins mål att få insikt i de grundläggande orsakerna för att kunna öppna upp bearbetnings- och accepterandeprocessen. 

 

 


 


 


 


 

Karta
E-postadress
Om